Syndrom Wyuczonej Bezradności

Czyli dlaczego czasem nic nie robimy, mimo, że chcemy.